Tekstikoko: A A A A

Lähiradio Logo
Sananvapauden päivä

Sananvapauden päivänä 

Kansalaismedia täydentää sananvapautta

Sananvapauteen kuuluu oikeus perustaa lehti, mutta isonkaan lehden ei ole pakko julkaista muuta kuin mitä se itse haluaa. Kansalaisen pääsy mediaan, saada juttuaan tai viestiään valtamediaan, isoihin lehtiin, Yleisradioon, mainoskanaville on rajallinen ja säännelty. Vaihtoehtona on julkaisu sosiaalisessa mediassa.

Yhteisö- ja kansalaisradiot tarjoavat Suomessa yhteisöllisen ja ihmisten viestintäpyrkimyksiä tukevan vaihtoehdon valtamedialle ja yksilökeskeiselle sosiaaliselle medialle. Ne aktivoivat kansalaisia ja ryhmiä tuomaan äänensä aidosti kuuluville. Ne antavat äänen myös erilaisille kieli- ja kulttuuritaustan omaaville ryhmille.

Euroopan neuvoston kannanotossa yhteisömedian puolesta 2019 (Community Media, Council of Europe guidlines and activities to support comunity media) todetaan muun muassa seuraavaa:

”Euroopan neuvosto tunnustaa yhteisömedian arvon paikallisen sisällön, kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden, median moniarvoisuuden, sosiaalisen osallisuuden ja kulttuurien välisen vuoropuhelun lähteenä.

Euroopan neuvosto tukee yhteisömedian sitoutumista media- ja informaatiolukutaitoon, kriittisen ja luovan ajattelun kehittämiseen ja mediasisällön aktiiviseen tuotantoon.

Siirtyminen digitaalisen viestinnän ekosysteemiin on lisännyt ihmisten hajautuneita ja epätasaisia mahdollisuuksia kuluttaa mediaa kaupallisten online-alustojen välityksellä.  Yhteisömedia toimii tälle ilmiölle vastapainona tarjoamalla digitaalisten taitojen ja hyvän journalistisen tavan koulutusta kaikenikäisille, kieli- ja vähemmistöryhmille, mukaan lukien ihmiset, joilla on erityistarpeita.

Yhteisöradiot tarjoavat niin fyysisen kuin myös virtuaalisen tilan ihmisten väliseen tiedonvaihtoon, osallistumiseen ja yhteiseen toimintaan. 

Yhteisöradiot antavat vapaaehtoistoimittajille mahdollisuuden keskustella kansalaisten huolenaiheista, kertoa tarinansa ja raportoida asioista, jotka ovat tärkeitä heille ja naapuruston ihmisille.”

  Myös Euroopan parlamentin päätöslauselmassa "Kansalaismedia Euroopassa" on jo vuonna 2008 kannustettu jäsenmaita tunnustamaan kansalaismedian erityisen asema lainsäädännössä, toimilupaehdoissa ja taajuuksien turvaamisessa sekä tukemaan taloudellisesti kansalaismedian toimintaa. Tämä on tarpeen myös vuonna 2021.

 

Kansan Radioliitto on pääkaupunkiseudulla toimivan yhteisö- ja kansalaisradio Lähiradion, 100,3 MHz, toimiluvan haltija. Lähiradio, http://www.kansanradioliitto.fi/ tarjoaa ohjelma-aikaa sekä välineitä ja tukea radio-ohjelmien tekoon yhdistyksille, ryhmille ja ihmisille.

 

Kansan Radioliitto ry
Hämeentie 32
00530 Helsinki
lahi.radio (at) kara.inet.fi
p. (09) 701 3300 toimisto
(09) 701 1022 studio